Rodzaj i zakres świadczonych usług:

Bydło, świnie, owce, konie

  • Leczenie zachowawcze
    * chorób niezakaźnych w tym chorób układu oddechowego, pokarmowego, chorób przemiany materii, patologii rozrodu i patologii gruczołu mlekowego
    * chorób zakaźnych
  • Chirurgia ogólna (cesarskie cięcie; przemieszczenie trawieńca)
  • Drobne zabiegi chirurgiczne
  • Profilaktyka (szczepienia, zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych)


Specjalizacja:
Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
(Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego w Puławach)